Pravidla a doporučení pro trhy v době COVID-19

Na trzích dodržujeme všechna vládní pravidla a doporučení pro pořádání trhů v době COVID-19.

Hygienická a provozní opatření

  • odstupy mezi prodejními místy nejméně 2 m,
  • v jeden čas se na ploše tržiště nebo tržnice nesmí vyskytovat více než 1 osoba na 15 m²,
  • provozovatel zajistí nádoby s dezinfekčními prostředky u každého prodejního místa.

Pravidla pro konzumaci na trhu

Je možné provozovat na trzích stravovací služby a prodávat pokrmy včetně nápojů určených k bezprostřední konzumaci. Je také možné poskytovat stoly a místa k sezení. Při konzumaci pití a jídla platí výjimka z povinnosti mít nasazenou roušku či respirátor.
Stoly musí být 1,5m od sebe a u jednoho stolu mohou sedět nejvýše 4 zákazníci s vyjímkou členů domácnosti.

Detailně naleznete pravidla na vládním COVID portálu.

Pravidla a doporučení pro trhy v době COVID-19

18.5.2021

Na trzích dodržujeme všechna vládní pravidla a doporučení pro pořádání trhů v době COVID-19. Hygienická a provozní opatření odstupy mezi prodejními místy nejméně 2 m, v jeden čas se na ploše tržiště nebo tržnice nesmí vyskytovat více než 1 osoba na 15 m², provozovatel zajistí nádoby s dezinfekčními prostředky u každého prodejního místa. Pravidla pro […]

Dvoje trhy v Černošicích

16.6.2016

Článek z černošických Informačních listů, kde Michael Pánek vysvětluje, jak došlo k tomu, že jsou nyní v Černošicích dvoje farmářské trhy.